FINJA BEMIX

Finja Bemix

När dina bygg- och anläggningsarbeten ska utföras på ett fackmannamässigt sätt kan vi stolt erbjuda Finja Bemix© produktsortiment av bl a expanderande undergjutnings och snigeldynamit!
Bekanta dig med de olika produkternas egenskaper här! Det vi inte har hemma för tillfället kan vi få hem snabbt – vid större leveranser ombesörjer vi att produkterna når din arbetsplats direkt!