MOBILKRANAR

Mobilkranar

Våra mobilkranar utgör kärnan i vår verksamhet. När du är i behov av att hantera stora tyngder på kort varsel kommer vår personals kompetens väl till pass. Industri, byggnationer, infrastruktur och annan verksamhet i vårt närområde kan vittna om vårt goda renommé i branschen. Vi har ett mycket omfattande sortiment av tillbehör till våra maskiner såsom slodor, lyftsaxar, körplåtar, pallgafflar och mycket annat.

Vad ska jag tänka på som kund?

Om du känner minsta osäkerhet på vad situationen kräver kan du med förtroende vända dig till oss med dina funderingar. Man bör på ett tidigt stadium kontrollera kranens uppställningsplats med avseende på underliggande källarvåningar, kulvertar, kabelgravar eller skyddsrum. Trycket från kranens stödben kan orsaka skada på bärande byggnadsdelar som inte är dimensionerade för dessa typer av punklaster.
I övrigt bör uppställningplatsen var avjämnad och plan. Våra maskiner har god förmåga att ta sig fram, de flesta av våra maskiner har både drift och styrning på två eller fler axlar.
En lite mindre mobilkran(kapacitet 25-30 ton) kräver om inte särskilda skäl föreligger en yta om ca 10 x 10 meter för en fullgod uppställning.
För maskiner från 40 tons kapacitet och uppåt får man i normalfallet räkna med uppställningsplats om ungefär 10 x 15 meter. Om du har frågor angående uppställningsplatsen, kontakta oss.

Vilken typ av mobilkran behöver jag?

Mobilkranens storlek avgörs av godsets vikt, godsets lyfthöjd och av det största avståndet mellan godsets tyngdpunkt och mobilkranens centrumpunkt, den så kallade lyftradien.
Du bör alltid ta kontakt med sakkunnig personal för att på så sätt resonera kring rätt maskin utifrån förutsättningarna. En tumregel är dock att en mindre mobilkran(kapacitet 25-30 ton) lyfter maximalt ca 1 ton i marknivå vid 20 meters lyftradie.

Vilka typer av mobilkranar tillhandahåller BeMå-Lyft?